Krbová kamna

Krbová kamna jsou nejen díky rostoucím cenám energií stále častější volbou zákazníků, kteří chtějí ekonomicky výhodný zdroj tepla pro svá obydlí.

Krom ekonomických výhod však k jejich nesporným výhodám patří také estetická stránka, kdy se krbová kamna stávají ozdobou a mnohdy také dominantou interiéru.

Večer trávený v atmosféře plápolajících plamenů je časem pro relaxaci, klid a pohodu. Pojďte se s námi podívat na možnosti krbových kamen.

Krbová kamna a palivo

K drtivě většine patří krbová kamna na dřevo popřípadě dřevěné brikety.
Dřevo je velmi dobře dostupné a plameny z něj vycházející jsou jednoduše nenahraditelné.
O druhou a třetí pozici se pak dělí spotřebiče spalující uhlí nebo peletky.

V každém případě je pro provoz kamen důležitá kvalita paliva.
Dobře proschlé a čisté dřevo se vám u kvalitních kamen odmění čistým sklem a dlouhým časovým intervalem mezi přikládáním.
Nekvalitní palivo například v podobě vlhkého dřeva má za následek nejen nižší účinnost spalování, nadměrnou produkci popela, ale také zanášení (dehtování) spalovací komory, kouřovodů a komína.

Multipalivová krbová kamna umožňují spalovat více druhů paliv, konkrétně dřevo a dřevěné brikety, uhlí a uhelné brikety. Dřevo se u těchto kamen využívá většinou k roztopení, případně krátkodobému a rychlému přitopení, uhlí slouží naopak k delšímu provozu kamen například přes noc.

Kanadská krbová kamna

Vynikající kvalita podložená u většiny modelů třicetiletou zárukou, vysoká účinnost sekundárního spalování a také nezaměnitelný design spíše klasického rustikálního charakteru.

V praxi vám tato kamna mohou nabídnout výkon v rozmezí od 6 do 22 kW, dobu přikládání od 6 do 12 hodin a hoření tak čisté, že popel budete vynášet přibližně jedenkrát za čtrnáct dní při nepřetržitém topení.

Více informací o nich si můžete přečíst na naší stránce kanadská kamna.

Krbová kamna s výměníkem

Pokud chcete vytápět prostřednictvím krbových kamen celý dům, poslouží vám k tomuto účelu krbová kamna s výměníkem.
Integrovaný teplovodní výměník předává část tepla vyprodukovaného hořením do vody, která je následně pomocí oběhového čerpadla distribuována do radiátorů či podlahového topení.

Voda má nejvyšší akumulační vlastnosti a proto je téměř vždy vhodné zapojit do tepelné soustavy také akumulační nádrž.
V závislosti na jejím objemu je možné udržovat ve vašem domě příjemné teplo i desítky hodin poté, co jste do kamen přiložili poslední polínko.

Více informací o nich si můžete přečíst na naší stránce kamna s výměníkem.

Krbová kamna s akumulací

Tato kamna jsou vybavena akumulačními prstenci nebo deskami, které akumulují část vyprodukovaného tepla a následně jej po vyhasnutí kamen uvolňují do prostoru.

Zároveň je pro tato kamna samozřejmý pomalejší nástup tepla. Díky těmto vlastnostem jsou často vybírána do nízkoenergetických či pasivních domů, které mají velmi nízké tepelné ztráty a tepelnou setrvačnost a klasická kamna je velmi rychle přetopí.
Využití najdou ale i v běžných domech a u majitelů, kteří neradi řeší časté přikládání.

Více informací o nich si můžete přečíst na naší stránce Akumulační kamna.

Krbová kamna a cena

S rostoucí cenou jde ruku v ruce nejen vyšší kvalita použitých materiálů, ale především vyšší účinnost spalování, delší doba mezi přikládáním či vybíráním popela nebo vyšší funkčnost krbových kamen ve smyslu přidaného teplovodního výměníku, trouby nebo akumulačního jádra.

Krbová kamna kupujeme na velice dlouhé období. Černé bedny z tenkého plechu, kde hoři dřevo mají samozřejmě nižší pořizovací náklady. Počítat tedy můžeme s menší životností a při jejich několika násobně vyšší spotřebě více času i financí vložíte do přípravy a nákupu paliva.