Aby krbová kamna dobře hořela, je potřeba dodat velké množství vzduchu.

Množstvím dodávaného vzduchu regulujeme rychlost spalování dřeva. Krbová kamna tedy neustále spotřebovávají vzduch.

Pokud je vzduchu nedostatek, dochází tak ke špatnému spalování, které následně poznáme dehtováním, špiněním skla a nedohořeným palivem. Pokud je vzduchu velmi málo, dochází ke shromažďování nedohořených spalin, které mohou zažehnout, jinak řečeno bouchnout, v nejhorším případě může dojít k úniku do obytného prostoru!

Pro spálení 1 kg dřeva krbová kamna spotřebují zhruba 10 m3 vzduchu.

Pro představu, kdy krbová kamna spotřebují 3 kg dřeva za hodinu, je potřeba do místnosti přívést 30 m3 vzduchu.


Moderní a starý

Ve starších domech k těmto stavům nedocházelo, protože byla netěsná okna, dveře a různými štěrbinami se do domu neustále dostával nový vzduch.

U moderního domu je situace velice odlišná. Těsná moderní okna a dveře, do domu nikde netáhne, v té chvíli může nastat situace kdy krbová kamna mají jen velice málo vzduchu k hoření.

Zpočátku krbová kamna hoří zcela normálně, po čase by ale vzduch ubýval, tlak vzduchu nepatrně klesá do doby, kdy komín ztratí přirozený tah a kamna začínají pomalu kouřit do místnosti.
Probíhá to pomalu a nenápadně. Je to ale velice nebezpečné z důvodu úniku plynu CO, který není vidět ani cítit.


Odkud přivádět vzduch?

Vzduch pro krbová kamna může být přiveden z jakéhokoliv směru, pokud je správně dimenzován.

Přivádět jej lze ze všech prostor které nejsou vzduchotěsně odděleny od venkovního prostředí.

  1. Sklep (průrazem v podlaze)
  2. Půda (vedením roury podél komína)
  3. Ze střechy (nepoužívaným průduchem nebo k tomu určeným)
  4. Z fasády (vedením trubky pod podlahou)
  5. Z garáže apod.


Z čeho přívod udělat?

Přívodem vzduchu proudí chladný vzduch. Proto je důležité dbát na pečlivou tepelnou izolaci. Výhodou je naopak že přívod můžeme udělat i z hořlavých materiálů.

Často se pro přívod používá

  1. KG roury
  2. Hliníkové flexi hadice
  3. Plechové kanálky

Pro dopojení do krbových kamen doporučujeme použít hliníkovou izolovanou hadici, která je nehořlavá a díky izolaci zabraňuje kondenzaci vody na povrchu přívodu vzduchu.

Aby v době, kdy krbová kamna nehoří nefungovala jako lednice, (studený vzduch proudí do kamen) se osazuje na přívod vzduchu klapka, kterou se dá přívod uzavřít.


Jaký průměr a délku pro přívod vzduchu?

Tabulka pro kruhovou trubku.

Pomocí tabulky zjistíte jak velký průměr v závislosti na délce je potřeba použít.

Tabulka pro hranatý kanálek.

Slouží jako převodní tabulka. Výsledkem je učínný kruhový průměr hranatého kanálu. Pro zjištění velikosti průměru je potřeba použít tabulku pro kruhový přívod.

Minimální průměr předepisuje především výrobce (standartně 100 mm). Následně je však důležité zahrnout délku potrubí, kdy každý ohyb o 90° se počítá jako 2,5 m rovného vedení.


Jak zakončit přívod vzduchu?

Pokud končí přívod vzduchu pro krbová kamna na fasádě, ve sklepě apod., je potřeba ho zabezpečit proti dešti, hlodavcům nebo hmyzu.

Přívod zakončujeme ještě před vyústěním a posledních 15 cm rozšíříme pomocí malty do a na hranu s fasádou osazujeme mřížku.

Pokud bychom mřížku osadili přímo na rouru zacpeme velkou část průřezu potrubí a tím bychom jej znehodnotili.

Výkon kamen
Na každém rohu čteme nebo slyšíme, jak je důležité vybrat správný výkon krbových kamen, ještě dříve, než se zaměříme na vzhled, který se nám líbí....